Vítejte u člena Kirchdorfer Gruppe:

Info e-mail o předplatném
Vyberte prosím pozdrav.
Invalid Input
Prosím, zadejte své jméno.
Prosím, zadejte své příjmení.
Zadejte prosím název vaší společnosti.
Sie müssen unserer Datenschutzerklärung zustimmen.

Quickbloc lze silně zatížit

Nosné konstrukce ze stavebních prvků quickbloc je třeba posuzovat jako segmentové stavby (betonové bloky se za sucha spojí), pro jejichž konstrukci a výpočet je třeba dále použít návod. V souladu s rozmanitými možnostmi použití quickbloc (nevyztužené stěny pro různé druhy sypanin, opěrné stěny, ochrana proti povodním, základy budov nebo zařízení) je třeba respektovat několik podmínek, o kterých se rovněž zmíníme.

1. Nevyztužené stěny

To je staticky nejsnažší případ. Je třeba provést klasické posouzení proti překlopení, posunutí ve spáře a posouzení přípustného stlačení zeminy. U opěrných stěn, které nejsou trvale zaplněny, je přípustné rozepření dna základu, např. betonovou podlahou. Je třeba dbát na reálné zjištění parametrů sypaniny (objemovou hmotnost, vnitřní úhel tření, kohezi, sklon povrchu sypaniny). K tomu je třeba vzít v potaz i citlivost sypaniny na vlhkost.

quickbloc statik bsp01quickbloc bei Versuchsreihequickbloc statik schema01

Pokud se při zvýšení vlhkosti roztahuje, je třeba to zohlednit početně nebo konstrukčně. Je třeba vzít v úvahu sklon stěny k vertikálám, jakož i případné zatížení větrem. Pro zvýšení nosnosti, obzvlášť bezpečnosti proti převržení, může být navrženo centrické předpínání pomocí vertikálních tažných kotev, skládajících se ze dvou spínacích tyčí. Vedení předpínacích sil v dotykovém bodě se provádí proti základové desce nebo proti speciálnímu, příčně uspořádanému quickfoundationblocu o šířce 1,80 nebo 2,40 m.

2. Vyztužené stěny

Vyztužení příčnými stěnami vede ke značnému zvýšení nosnosti oproti nevyztuženému provedení. Určující je zde schopnost quickbloc prvků přenést třením a také tvarovým stykem v ložných spárách i ohybové momenty kolem vertikální osy. Přitom vzniká dvouosé působení podobné ortotropní desce. Vyztužené quickbloc stěny jsou takto schopny přenést podélné zatížení na příčné stěny. Ke kvantifikaci této podélné nosnosti byly provedeny rozsáhlé řady zkoušek a srovnávacích výpočtů dle FE metody. Příslušné pomůcky pro dimenzování ve formě diagramů jsou k dostání na požádání.

3. Ukotvené opěrné stěny

Alternativní možnost zvýšení nosnosti zejména opěrných stěn spočívá v provedení zasypávky podle principu" vyztužené zeminy". Za tímto účelem se instalují quickeartheinforcedbloc, do kterých se horizontálně zalijí HDPE sítě. Tyto prvky quickeartheinforcedbloc se rozmístí v pravidelných rozestupech a společně s quickbloc stěnou vytvoří stěnu o vysoké nosnosti.

4. Diagramme

quickbloc statik diagramm01Last-Verlaufdiagrammquickbloc statik diagramm02Last-Verlaufdiagrammquickbloc statik diagramm03Belastungsdiagrammquickbloc statik diagramm04Belastungsdiagramm

FaLang translation system by Faboba

Poradíme vám osobně!

Kontaktujte nás. Zavoláme vám zpátky.

Žádám o konzultaci